Tuesday, February 25, 2020

Vlog4 - Stock Market Lesson No. 2: How to Invest in the Stock Market?

Sa mga nagre-request at nagme-message po na gawan ko naman ng video o ilagay sa Youtube ang mga lessons at topics na sini-share ko sa aking blogsite at dito sa facebook page na Stock Market Update, eto sinimulan ko na ang mga request n'yo at naka-dawalang topics na po sa ngayon...

Lahat po ng topics at lessons ay ilalagay ko sa youtube para sa mga gustong makapanood ng mga videos at sana'y makapag-subscribe kayo sa aking Youtube channel dahil marami pang videos ang iaa-upload ko patungkol sa Stock Market para makatulong ibang tao sa inyong pagiinvest sa market na ito...

Stock Market Lesson No. 2: How to Invest in the Stock Market?
Please like, share and subscribe to my Youtube channel...

Sunday, February 23, 2020

Saturday, February 22, 2020

Vlog2 - Stock Market Lesson No. 1: What is Stock Market?

Sa mga nagre-request at nagme-message po na gawan ko naman ng video o ilagay ko sa Youtube ang mga lessons at topics na sini-share ko facebook at dito sa aking blogsite, eto na at sinimulan ko na ang mga request n'yo...

Lahat po ng topics at lessons ay ilalagay ko sa youtube para sa mga gustong makapanood ng mga videos at sana'y makapag-subscribe kayo sa aking Youtube channel dahil marami pang videos ang iaa-upload ko patungkol sa Stock Market para makatulong sa inyong pagiinvest sa market na ito...

https://www.youtube.com/watch?v=qmahkilgzlA&t=20s

Stock Market Lesson No. 1: What is Stock Market?

Please like, share and subscribe to my Youtube channel...